SERVICII

APL – ONG - IMM

Elaborăm în mod participativ planuri de dezvoltare strategică locală și/sau planuri de marketing pentru administrații publice locale (comune, orașe, județe, grupuri de acțiune locală GAL LEADER, asociații de dezvoltare intercomunitară - ADI), planuri de dezvoltare instituțională sau organizațională pentru instituții publice sau organizații neguvernamentale, respectiv planuri de afacere pentru companii. 

Analize de climat socioeconomic

Elaborăm studii socioeconomice, realizăm cercetări, sondaje de opinie, studii de piață și de impact, utilizând metode consacrate: anchete pe bază de chestionare aplicate unui eșantion reprezentativ din grupul țintă, interviuri, focus-grupuri. Studiile sunt predate Beneficiarului sub forma unor rapoarte de studiu, realizate în formatul agreat în comun.

Informații pentru toți

Organizăm la solicitare evenimente de tipul: seminarii, conferințe, workshop-uri, târguri sau expoziții. Asigurăm moderator cu experiență, vorbitor de limbă română, maghiară și engleză, respectiv traducere simultană sau sincron și echipamente specifice.

Planificăm și derulăm campanii de informare, conștientizare și mediatizare.

Finanțări nerambursabile

Analizăm oportunitatea și fezabilitatea, respectiv elaborăm proiecte pentru programele cu finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat sau bugetul european. La solicitare, asigurăm coordonarea implementării proiectului, management financiar și tehnic, consultanță în managementul parteneriatelor și în relația cu finanțatorul.