PORTOFOLIU

Andrid - Dezvoltare locală

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Andrid pentru perioada 2015-2020(TELA)

http://www.primariaandrid.ro/

 

FRCCF - training

Servicii de instruire/training pentru un grup de tineri pe tema dezvoltării personale (TELA)

https://frccf.org.ro/

Multisalva- Management de proiect ECHO 2014

Servicii de management proiect ECHO 2014, Comisia Europeană (TELA)

http://www.multisalva.ro/

Jud. Mureș- dezvoltare comunitară

Servicii de instruire/training pentru 3 comunități din județul Mureș, pe tema tezvoltării comunitare(TELA)

http://www.heifer.ro/

Caritas -Înbunătățire a situației romilor

Servicii elaborare studiu cu privire la posibilitățile de înbunătățire a situației romilor din 3 comunități rurale (TELA)

http://www.caritas-satumare.ro/

Vetiș- Serviciu de realizare

Prestarea de serviciul de realizare a Studiului privind capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură aparținătoare comunei Vetiș.

https://vetis.ro/

Vetiș-Servicii de Management extern

Prestarea de servicii de Management extern pentru Partenerul de proiect: Comuna Vetiș, derulat în cadrul Programului INTERREG ROHU 2014-2020.

https://vetis.ro/

Tășnad - Serivcii de consultanță

Prestarea de servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor management externalizat, constând în participare la ședințele echipei de proiecte, intocmire rapoarte etc. 

http://www.tasnad.primariatasnad.ro

 

 

Tășnad - Opening Workshop

Prestarea de servicii de organizare de evenimente culturale, Opening Workshop constând în activități de organizare și pregătire a evenimentului la Casa de Cultură Tășnad.

http://www.tasnad.primariatasnad.ro

Strategie de dezvoltare-Dobrogea și Țara Oașului

Realizarea 2 evaluări intermediare a Strategiei pentru Dezvoltarea teritoriului Dobrogea Sud Vest, respectiv microregiunii Țara Oașului.

https://galdobrogeasv.ro/

Vetiș- Pescuit și Afaceri Maritime

Prestarea de servicii de Management al proiectului "Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș" în cadrul Programului Operațional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

https://vetis.ro/

Dezvoltarea teritoriului-Bihor

Realizarea evaluarea intermediară a Strategiei pentru Dezvoltarea teritoiului Asociației Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu ungaria 2014-2020. 

http://www.galbihor.ro/