STUDII

STUDII

Analize de climat socioeconomic

Elaborăm studii socioeconomice, realizăm cercetări, sondaje de opinie, studii de piață și de impact, utilizând metode consacrate: anchete pe bază de chestionare aplicate unui eșantion reprezentativ din grupul țintă, interviuri, focus-grupuri. Studiile sunt predate Beneficiarului sub forma unor rapoarte de studiu, realizate în formatul agreat în comun.

 

 

METODOLOGIA PROPUSĂ

Activitățile pentru elaborarea studiului vor cuprinde următoarele:
- elaborarea metodologiei de studiu
- elaborarea instrumentelor de studiu
- eşantionarea
- instruirea personalului care va aplica instrumentele în zonele proprii de intervenţie
- aplicarea instrumentelor de studiu
- coordonarea procesului de realizare a studiului
- culegerea datelor
- moderarea întâlnirilor de lucru
- analiza datelor
- interpretarea rezultatelor
- elaborarea rapoartelor intermediare de activitate
- elaborarea raportului final al studiului
- pregătirea prezentărilor Power Point ale rezultatelor intermediare şi finale
- monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate.

Principalele metode de lucru folosite în realizarea studiului vor fi:
- analiza de date secundare: documente de programare, evidențe tehnice, financiare, rapoarte interne.
- culegere de date primare: chestionar, interviu, focus grup
- discuţii facilitate
- întâlniri de lucru
- consultări individuale.

REFERINȚE, STUDII ȘI CERCETĂRI

- (2014) Moştenire turistică în Mica Europă. Studiu preliminar al turismului de moştenire în Judeţul Satu Mare
- (2013) Studiu sociologic privind cunoaşterea ariilor protejate Făgetul Clujului – Valea Morii, Poienile de la Sard, Someşul Mic
- (2013) Oportunităţi pentru cooperarea în agricultură în regiunea transfrontalieră. Studiu de caz: Parteneriatul Csengersima, Ungaria – Culciu, România
- (2013) Studiu privind nevoia de infrastructură turistică de cazare în zona Turda
- (2013, 2012, 2011) Studiu sociologic privind cunoaşterea Ariei Protejate „Râul Tur”
- (2010) Studiu privind nevoile copiilor defavorizaţi şi ale cadrelor didactice; oferta de servicii în domeniul educaţiei la nivelul oraşului Săcueni
- (2009) Sondaj de opinie publică privind satisfacţia clienţilor din oraşele Satu Mare, Carei şi Tăşnad faţă de serviciile Apaserv