SERVICII

Prestarea de serviciul de realizare a Studiului privind capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură aparținătoare comunei Vetiș.

https://vetis.ro/

Prestarea de servicii de Management extern pentru Partenerul de proiect: Comuna Vetiș, derulat în cadrul Programului INTERREG ROHU 2014-2020.

https://vetis.ro/

Prestarea de servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor management externalizat, constând în participare la ședințele echipei de proiecte, intocmire rapoarte etc. 

http://www.tasnad.primariatasnad.ro

 

 

Prestarea de servicii de organizare de evenimente culturale, Opening Workshop constând în activități de organizare și pregătire a evenimentului la Casa de Cultură Tășnad.

http://www.tasnad.primariatasnad.ro