SERVICII

Prestarea de servicii de reprezentare în cadrul unei campanii de advocacy naționale pe tematica programului Școală după Școală. Implementatat în 3 comunități de romi: Ardud, Turulung și Craica.

http://www.caritas-satumare.ro/

Prestarea 4 servicii de elaborare studiu de oportunitate privind extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței în zona de Nord, Sud-Est, Est și zonă centrală a municipiului Carei.

https://www.municipiulcarei.ro/

Prestarea serviciul de studii sociologice în cadrul proiectului "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și a altor grupuri vulnerabile aflate în condiții sociale de trai precare din regiunile Satu Mare și Maramureș".

http://www.caritas-satumare.ro/

Prestarea de servicii de elaborarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Cereri de Proiecte HUSKROUA în cadrul programului Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina

https://primariatirsolt.ro/