Carei, POR, Axa 13, OS 13.1

Carei, POR, Axa 13, OS 13.1

Prestarea 4 servicii de elaborare studiu de oportunitate privind extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței în zona de Nord, Sud-Est, Est și zonă centrală a municipiului Carei.

https://www.municipiulcarei.ro/

.