Carei- Servicii de elaborare

Carei- Servicii de elaborare

Prestarea de servicii de elaborare Actualizarea Strategiei de dezvoltare locala sociala a municipiului Carei. 

https://www.municipiulcarei.ro/

.