PORTOFOLIU

Andrid - Dezvoltare locală

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Andrid pentru perioada 2015-2020(TELA)

http://www.primariaandrid.ro/

 

Strategie de dezvoltare-Dobrogea și Țara Oașului

Realizarea 2 evaluări intermediare a Strategiei pentru Dezvoltarea teritoriului Dobrogea Sud Vest, respectiv microregiunii Țara Oașului.

https://galdobrogeasv.ro/

Dezvoltarea teritoriului-Bihor

Realizarea evaluarea intermediară a Strategiei pentru Dezvoltarea teritoiului Asociației Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu ungaria 2014-2020. 

http://www.galbihor.ro/

GALPM-Dezvoltare teritoriului Podișul Mediașului

Realizarea evaluarea intermediară a strategiei pentru dezvoltarea teritoriului Podișul Mediașului 2014-2020.

http://www.galpm.ro/

strategiegsvsm

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare pentru perioada 2014 - 2020

www.galsudvestsatumare.ro

STRATEGIE GALZSM

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului pentru perioada 2014 - 2020

www.galzonasatmarului.ro

strategiestea

Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare a Domeniului Social în Municipiul Satu Mare, până în anul 2020

 

http://www.asociatiasteasm.ro

strategievetis

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Vetiș, județul Satu Mare, pentru perioada 2014 – 2020

 

http://www.vetis.ro

Județul Satu Mare

Elaborare Strategie de Patrimoniu pentru perioada 2014 – 2020, județul Satu Mare, pentru CSST SRL.

http://cjsm.ro/

Comunei Culciu

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Culciu, județul Satu Mare, pentru perioada 2014 – 2020

http://www.primariaculciu.ro/

Comuna Andrid

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Andrid, județul Satu Mare, pentru perioada 2014 – 2020

http://www.primariaandrid.ro/

Județul Satu Mare

Elaborare Strategie de Marketing a județului Satu Mare pentru perioada 2013 – 2020

http://cjsm.ro/

12