PROIECTE

PROIECTE

Finanțări nerambursabile

Analizăm oportunitatea și fezabilitatea, respectiv elaborăm proiecte pentru programele cu finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat sau bugetul european. La solicitare, asigurăm coordonarea implementării proiectului, management financiar și tehnic, consultanță în managementul parteneriatelor și în relația cu finanțatorul.

 

 

METODOLOGIA PROPUSĂ

Activitățile principale pentru elaborarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă:
- Culegerea datelor necesare întocmirii cererii de finanţare
- Completarea cererii de finanţare în mai multe etape
- Consultarea periodică cu Clientul și cu partenerii de proiect (min. 3 etape de consultare pe parcursul elaborării, dintre care ultima în faza în care toate componentele proioectului sunt finalizate)
- Supervizarea elaborării componentelor proiectului de către un consultant extern (specialist în elaborare proiecte - evaluator)
- Strângerea documentelor juridice și financiare necesare, respectiv finalizarea componentelor proiectului
- Pregătirea spre depunere la finanţator a dosarului de proiect și predarea către beneficiar
- Depunerea dosarului de proiect la finanţator / încărcarea proiectului în fomat electronic pe site-ul finanțatorului (de la caz la caz – la solicitare)

Activitățile principale pentru managementul unui proiect cu finanțare nerambursabilă
- Stabilirea echipei de proiect (responsabili din partea clientului și ai experților externi), respectiv trasarea sarcinilor specifice
- Organizarea ședințelor de lucru
- Monitorizarea implementării activităților și evaluarea rezultatelor așteptate ale proiectului
- Coordonarea şi acordarea de sprijin personalului din subordine, din echipa de proiect, experţilor şi trainerilor în scopul implementării proiectului, coordonarea şi facilitarea relaţiei cu partenerii din proiect în ceea ce priveşte implementarea activităţilor proiectului şi asigurarea de sprijin la nevoie
- Asigurarea unui circuit informaţional adecvat, purtarea de discuţii şi primirea feed-back-urilor de la diferiţi factori intesaţi ai proiectului
- Monitorizarea derulării lucrărilor şi serviciilor achiziţionate şi semnalarea oricărei probleme observate
- Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare (cu sprijinul contabilului sau responsabilului financiar) către finanţator

Principalele metode de lucru folosite:
- Documentare
- Consultare
- Întâlniri de lucru cu partenerii, moderate de un moderator
- Coordonare prin intermediul unor programe software de comunicare și management specializate


REFERINȚE PROIECTE

ELABORARE PROIECT

(2014 – 2015) Elaborare 2 proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul cererii de proiecte pentru Prevenire și Pregătire în Protecție Civilă și Poluare Marină, administrat de Directoratul pentru Ajutor Umanitar și Protecție Civilă a Comisiei Europene.
(2010 - 2015) Elaborare 4 proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Europa pentru Cetățeni, administrat de Comisia Europeană.
(2010 – 2014) Elaborare 3 proiecte în cadrul programului POSDRU 2007 - 2013
(2013) Elaborare 1 proiect în cadrul programului FP7 – CIP (Inovare) a Comisiei Europene
(2010 - 2013) Elaborare 8 proiecte transfrontaliere în cadrul programului CBC HURO 2007 – 2013.
(2011 - 2013) Elaborare 4 proiecte transfrontaliere în cadrul programului CBC ENPI HUSKROUA 2007 – 2013.
(2010 – 2012) Elaborare 6 proiecte în cadrul programului POSCCE 2007 – 2013.


MANAGEMENT DE PROIECT

(2014 - 2015) Coordonarea implementării unui proiect transfrontalier în cadrul programului ECHO 2014, administrat de Comisia Europeană.
(2014) Implementare proiect dezvoltare companii prin programul POSCCE Operațiunea 331 ”Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”.
(2014) Coordonare implementare proiect dezvoltare companii prin programul POSCCE axa 311 ”Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”.
(2011 – 2013) Coordonare și / sau consultanță în implementarea a 7 proiecte transfrontaliere în cadrul programului CBC HURO 2007 – 2013.
(2010 – 2011) Coordonare și / sau consultanță în implementarea a 3 proiecte transfrontaliere în cadrul programului CBC ENPI HUSKROUA 2007 – 2013.