EVENIMENTE

EVENIMENTE

Informații pentru toți

Organizăm la solicitare evenimente de tipul: seminarii, conferințe, workshop-uri, târguri sau expoziții. Asigurăm moderator cu experiență, vorbitor de limbă română, maghiară și engleză, respectiv traducere simultană sau sincron și echipamente specifice.

Planificăm și derulăm campanii de informare, conștientizare și mediatizare.

 

 

METODOLOGIA PROPUSĂ
Activitățile principale pentru organizarea unui eveniment (general)
Principalele metode de lucru folosite

REFERINȚE ORGANIZARE EVENIMENTE


METODOLOGIA PROPUSĂ

Activitățile principale pentru organizarea unui eveniment (general):
- Stabilirea nevoilor specifice ale clientului
- Elaborarea Planului de Organizare al evenimentului / campaniei
- Identificarea și stabilirea locației de desfășurare
- Lansare invitații, elaborare mesaje cheie, mediatizarea evenimentului
- Pregătirea materialelor necesare – în funcție de nevoile clientului
- Pregătirea locației de desfășurare și a serviciilor conexe solicitate (echipamente, traducere, moderare, mese servite, etc)
- Desfășurarea evenimentului și monitorizarea acestuia
- Evaluarea impactului evenimentului / campaniei
- Întocmirea unui Raport al Evenimentului și predarea acestuia clientului, alături de Fișa de Evaluare

Principalele metode de lucru folosite:
- discuţii facilitate
- întâlniri de lucru
- prezentări publice
- brainstorming


REFERINȚE ORGANIZARE EVENIMENTE

(2013 - 2015) Organizare a 5 conferințe de presă, 3 workshopuri, 1 expoziție de fotografie, 3 dezbateri publice și 13 seminarii de informare și conștientizare a locuitorilor, respectiv de mediatizare a ariilor protejate Făgetul Clujului – Valea Morii, Poienile de la Sard, Someşul Mic din județul Cluj.
(2014 - 2015) Organziarea a 6 întâlniri de lucru pentru reprezentanții a 26 de organizații și instituții active în domeniul serviciilor sociale de pe raza orașului Satu Mare, județul Satu Mare.
(2011 - 2013) Organizare 3 conferinte de presă, 1 workshop, 12 dezbateri publice, 3 serii de caravane de informare în 12 comunități, 3 expoziții de fotografii, 1 concurs de ecologie pentru copii, 8 serii de tabere pentru elevi ai școlilor generale, despre Aria protejată de pe cursul inferior al râului Tur, județul Satu Mare.
(2012) Organizare workshop pentru identificarea de potențiale alternative pentru rețeaua de piste de biciclete din județele Satu Mare și Szabolcs – Szatmar – Bereg (HU), respectiv organizare eveniment de închidere proiect european.