PORTOFOLIU

Carei, POR, Axa 13, OS 13.1

Prestarea 4 servicii de elaborare studiu de oportunitate privind extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței în zona de Nord, Sud-Est, Est și zonă centrală a municipiului Carei.

https://www.municipiulcarei.ro/

Caritas-Satu Mare și Maramureș

Prestarea serviciul de studii sociologice în cadrul proiectului "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și a altor grupuri vulnerabile aflate în condiții sociale de trai precare din regiunile Satu Mare și Maramureș".

http://www.caritas-satumare.ro/

Târșolț-HUSKROUA

Prestarea de servicii de elaborarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Cereri de Proiecte HUSKROUA în cadrul programului Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina

https://primariatirsolt.ro/

Vetis CONNECTORS

Elaborare și consultanță în implementarea a proiectului "CONNECTORS- Bridging institution, communities, citizens" în cadrul Programului INTEREG V-A Romania - Ungaria

https://vetis.ro/

NoPardon POR2.2

Elaborare și depunere proiect de finanțare în cadrul Programului Operațional POR 2.2, Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

www.nopardon.ro 

studiuapmsm

Realizare studiu cu privire la impactul socio - economic al acțiunilor proiectului ROLLER LIFE+ (implementat de APM Satu Mare) asupra economiei locale și populației, 2015 - 2019

ÎN DERULARE

http://rollerproject.eu/ro

Asociația STEA

Realizare cercetare pentru evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local pentru Asociația STEA, Satu Mare, 2015
http://www.asociatiasteasm.ro/

strategiegsvsm

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare pentru perioada 2014 - 2020

www.galsudvestsatumare.ro

EVENIMENTE GSVSM

Organizare acțiuni de consultare, animare, organizare grupuri de lucru la nivelul teritoriului GAL Sud-Vest Satu Marte, pentru Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, 2016

http://www.galsudvestsatumare.ro

EVENIMENTE GZSM

Organizare acțiuni de consultare, animare, organizare grupuri de lucru la nivelul teritoriului GAL Zona Sătmarului, pentru Asociația de Dezvoltare Microregională A Comunităților din Zona Sătmarului, 2016

http://www.galzonasatmarului.ro

STRATEGIE GALZSM

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului pentru perioada 2014 - 2020

www.galzonasatmarului.ro

strategiestea

Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare a Domeniului Social în Municipiul Satu Mare, până în anul 2020

 

http://www.asociatiasteasm.ro