PORTOFOLIU

Vetiș- Serviciu de realizare

Prestarea de serviciul de realizare a Studiului privind capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură aparținătoare comunei Vetiș.

https://vetis.ro/

Vetiș-Servicii de Management extern

Prestarea de servicii de Management extern pentru Partenerul de proiect: Comuna Vetiș, derulat în cadrul Programului INTERREG ROHU 2014-2020.

https://vetis.ro/

Tășnad - Serivcii de consultanță

Prestarea de servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor management externalizat, constând în participare la ședințele echipei de proiecte, intocmire rapoarte etc. 

http://www.tasnad.primariatasnad.ro

 

 

Tășnad - Opening Workshop

Prestarea de servicii de organizare de evenimente culturale, Opening Workshop constând în activități de organizare și pregătire a evenimentului la Casa de Cultură Tășnad.

http://www.tasnad.primariatasnad.ro

Strategie de dezvoltare-Dobrogea și Țara Oașului

Realizarea 2 evaluări intermediare a Strategiei pentru Dezvoltarea teritoriului Dobrogea Sud Vest, respectiv microregiunii Țara Oașului.

https://galdobrogeasv.ro/

Vetiș- Pescuit și Afaceri Maritime

Prestarea de servicii de Management al proiectului "Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș" în cadrul Programului Operațional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

https://vetis.ro/

Dezvoltarea teritoriului-Bihor

Realizarea evaluarea intermediară a Strategiei pentru Dezvoltarea teritoiului Asociației Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu ungaria 2014-2020. 

http://www.galbihor.ro/

GALPM-Dezvoltare teritoriului Podișul Mediașului

Realizarea evaluarea intermediară a strategiei pentru dezvoltarea teritoriului Podișul Mediașului 2014-2020.

http://www.galpm.ro/

Servicii de evaluare intermediară

3 servicii de evaluare intermediară a Strategiei de Dezvoltare Locală a Microregiunii Someș-Codru, a Asociației Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare și a Comunităților din Zona Sătmarului. 

https://galsomescodru.ro/

Fundația Română pentru copii

Prestarea de servicii de introducere și prelucrarea chestionare sociologice. În calitate de beneficiar Fundația Română pentru copii; comunitate și familie. 

https://frccf.org.ro/

Carei- Servicii de elaborare

Prestarea de servicii de elaborare Actualizarea Strategiei de dezvoltare locala sociala a municipiului Carei. 

https://www.municipiulcarei.ro/

Caritas, școală după școală

Prestarea de servicii de reprezentare în cadrul unei campanii de advocacy naționale pe tematica programului Școală după Școală. Implementatat în 3 comunități de romi: Ardud, Turulung și Craica.

http://www.caritas-satumare.ro/